Leirin säännöt

  1. Käytä leirihuivia ja ikäkausitunnistetta koko leirin ajan.
  2. Älä kiusaa! Kliffalla ei hyväksytä minkäänlaista kiusaamista tai syrjintää.
  3. Ui vain sovittuina aikoina karttaan merkityillä uimarannoilla ja aina uimaparin kanssa.
  4. Tulenteko ja trangioiden käyttö on sallittu vain johtajien luvalla ja valvonnassa, erikseen siihen varatuilla paikoilla.
  5. Kliffa on päihteetön leiri eivätkä päihteet eivät kuulu suomalaiseen partiokulttuuriin. Alkoholin tai huumausaineiden hallussapito ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen leirialueella on kielletty ja johtaa osallistujan poistamiseen leirialueelta tämän omalla kustannuksella. Tupakointi on sallittu vain järjestäjän osoittamilla tupakkapaikoilla.
  6. Vältä mekkalointia klo 22-07, jolloin leirialueella nukutaan. Jokainen leirilippukunta huolehtii oman alueensa rauhallisuudesta hiljaisuuden aikana.
  7. Merkitse tavarasi koko nimelläsi ja lippukunnallasi jo ennen leiriä. Kunnioita toisten ja yhteistä omaisuutta, älä lainaa ilman lupaa. Leirillä olevat puukot ja muut työkalut on kuljetettava omissa suojuksissaan ja niin, etteivät ne aiheuta vaaraa.
  8. Kliffa saa näkyä sosiaalisessa mediassa. Muistetaan kuitenkin hyvät tavat myös siellä: Älä salakuvaa, älä trollaa tai kiusaa. Ohjelmiin osallistuessasi nauti hetkestä ja keskity tekemiseen. Ohjelmissa on luvassa vauhdikastakin tekemistä, jossa on riski kadottaa tai kolhia kännykkä – suojaa se siis huolella tai jätä luuri suosiolla rinkkaasi ohjelmien ajaksi. Öisin kännykätkin lepäävät.

Sääntöjen tarkoituksena on taata jokaiselle osallistujalle iloinen ja sujuva Kliffa.

Kliffa on partioleiri, jossa toimitaan partion arvojen ja ihanteiden mukaisesti. Säännöt koskevat jokaista leirille osallistujaa iästä ja tehtävästä riippumatta. Jokainen Kliffan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.

Tilanteessa, jossa osallistuja aiheuttaa vaaraa tai vakavaa haittaa itselleen tai muille leiriläisille, voidaan täysi-ikäinen osallistuja lähettää kotiin omakustanteisesti. Alaikäisen osallistujan kohdalla kutsutaan huoltaja hakemaan hänet pois leiriltä. Näin joudutaan toimimaan myös silloin, jos osallistuja toistuvasti jättää noudattamatta leirin sääntöjä. Osallistumismaksua ei tällöin palauteta.