Turvallisesti raksalla

Leirilääkintä, turva ja palo aloittavat toiminnan 16.7.2018. Siihen asti:

 • Ensiavusta vastaa Paapi 0442603609 (sairaanhoitaja AMK).
 • Tavaroiden valvontaa suoritetaan yhteisvastuullisesti.
 • Tulityöpaikoilla ja nuotiopaikoilla tulee olla vähintään 10l sammutusvettä tai 6kg jauhesammutin.

Hätätilanteessa soita ensin 112

 • Kerro missä olet (Evon retkeilyalue, Rahtijärventie 121, Evo)
 • Kerro mitä on tapahtunut.
 • Hätäpuhelun päätyttyä ilmoita asiasta Paapille (0442603609).
 • Alueella olevat ensiapuvarusteet löytyvät rakennus- ja purkuleirin päällikön toimistosta.

Koneet ja välineet

 • Koneista ja välineistä ei saa aiheutua vaaraa.
 • Rikkinäistä konetta ei saa käyttää.
 • Koneen suojia tai turvalaitteita ei saa tehdä toimimattomiksi tai poistaa.
 • Konetta saa käyttää vain siihen käyttötarkoitukseen kuin se on tarkoitettu.

Työskentely

Työskennellessä rakennusleirillä tulee käyttää maalaisjärkeä ja välttää riskinottoa.
Riskinottoa on mm.

 • Kaikki ohjeiden tai sääntöjen vastainen työskentely.
 • Epäkuntoisen koneen käyttäminen tai koneen väärä käyttö.
 • Työkalun/-koneen käyttäminen ilman perehdytystä ja lupaa. Tarvittaessa jokaisen on pyydettävä itse perehdytystä työnjohdolta.
 • Suojaimen käytön Laiminlyöminen.
 • Tulitöiden tekeminen ilman voimassaolevaa tulityökorttia tai tulityölupaa. Jokaisella on velvollisuus puuttua riskinottoon.

Järjestys ja siisteys

 • PÄÄSÄÄNTÖ: Jätteet laitetaan suoraan jäteastiaan!
 • Ei saa haitata työskentelyä tai aiheuttaa vaaraa
 • Tavarat poissa kulkuteiltä.
 • Vain menossa olevan työn jätteitä sallitaan kohtuudella – koskee myös työvaiheeseen kuulumattomia jätekasoja
 • Kaikki puutavara täytyy puhdistaa nauloista, ruuveista ja muusta metallista ennen kierrätykseen tuomista

Suojaimet

Jokaisen työvaiheen alussa tarkistetaan käytettävät suojavälineet.
Työkaluihin annetaan perehdytys missä tulee ilmi myös suojavarusteet. Oikeat suojavarusteet löydät työkaluvuokraamosta

Suojalaseja käytetään aina:

 • Sahatessa
 • Sirkkelöidessä

Kypärää käytetään aina:

 • Nostotöissä

Kuulosuojaimia käytetään:

 • Kun melu yli 85 db
 • käytät sähkömoottori- tai polttomoottorilaitetta

Putoamissuojausta käytetään:

 • 3 m korkeuden työskentelyssä
 • Harkinnan mukaan tai työnjohtajan vaatimuksesta

Hengityssuojainta:

 • kun ilmassa on kaasuja tai pölyjä

Moottorisahan ja raivaussahan kanssa käytetään aina:

 • turvasaappaita
 • metsurinkypärää visiirillä
 • viiltosuojahousuja
 • kuulosuojaimia

Noja- ja A-tikkaat

Jatkuvaa työskentelyä tikkailta tulee välttää.

 • Max. Korkeus 3 metriä
 • Tukevalla ja tasaisella alustalla
 • Suositellaan levennyspalkin käyttöä
 • Työpari varmistaa aina tikkaiden alapäässä

Työpukit

 • Max. Korkeus 2 metriä

Siirrettävät telineet

 • Pyörät oltava lukittuna, kun telineellä työskennellään.
 • Siirtämisen aikana ei työntekijä tai putoavaa tavaraa saa olla työtasolla.
 • Työtason minimileveys 60 cm.
 • Maksimikorkeus 3 kertaa pienin leveys. Tukijaloilla voidaan tukileveyttä jatkaa.
 • 2 m tai korkeammissa suojakaide

Henkilönostimet

Käyttäjä kyseiseen nostinmalliin perehtynyt, yli 18-vuotias henkilö, jolla työnjohdon lupa.

 • Alustan kantavuus selvitettävä ja käytettävä riittävän isoja tukilevyjä.
 • Laitteen tulee olla hyväksytty henkilönostotyöhön.
 • Vaara-alueen suojaus.
 • Henkilönostokorissa oltava nostimen hallintalaitteet.
 • Puomi-ja teleskooppinostimien nostokorissa käytettävä turvavaljaita.

Nostintyypin valinnassa huomioitava:

 • nostimen kantavuus (työntekijät, tarvikkeet)
 • maaperän kantavuus (koneen paino, tassulevyjentarve),
 • mitat (työskentelypaikka, tarvikkeet),
 • nostokorkeus
 • ulottumatarve
 • tuulirajat

Työmaasähköt

Rakennusleirin aikana voidaan tilapäisesti tehdä korkeintaan 50 m sähkövetoja.

 • Pidemmät/pysyvät ratkaisut sähkömestarien luvalla

 

MUUTA TÄRKEÄÄ!

 • Kysy, jos jokin askarruttaa
 • Työpari aina mukana
 • Hätänumero 112