Purkuleiri

  • Purkuleirin loppuun jäävät johtajat saavat 20€ hyvitystä.
  • RaPu leirillä majoitutaan teltoissa.
  • Leirin purkaminen saadaan aloittaa 30.7.2018, kun lierin suurin massa on poistunut alueelta. Tuolloin puretaan leirin keskustan ulkopuolisia kohteita RaPu päällikön erillismääräyksellä. Tärkeää on säilyttää leirin keskusta ehjänä vaeltajien viimeiselle leiripäivälle.
  • Kaikki puutavara täytyy puhdistaa nauloista, ruuveista ja muusta metallista ennen kierrätykseen tuomista
  • Purkuleiri alkaa 31.7. leiriläisten poistuttua. Leirin purkaminen aloitetaan kaikilla leirialueen osilla yhtäaikaisesti. jokainen päällikkö ja osa-alueen rakennusvastaava (OARV) ohjeistaa oman tiiminsä RaPutoimikunnassa sovittujen suunnitelmien mukaisesti. Päälliköt ja OARV:t ilmoittavat palvelukeskukseen kun alue on valmis luovutettavaksi. Tämän jälkeen PaPu päällikkö tai hänen valtuuttamansa henkilö tulee tarkistamaan alueen.
  • Leirialueelta saa poistua vasta kun alue on hyväksytty luovutetuksi.